Przygotowaliśmy dla Państwa trzy główne pakiety współpracy.

Cena zależna jest od wybranej opcji oraz powierzchni projektowanego lokalu.

STANDARD1
 • Układ fukcjonalny w 2D obejmujący ewentualne zmiany w ścianach działowych oraz rozmieszczenie podstawowych sprzętów/urządzeń
 • Wizualizacje 3D pomieszczeń znajdujących się w zakresie opracowania, obrazujące ogólne złożenia stylistyczne i kolorystyczne
 • Dokumentacja wykonawcza zawierająca:

– schemat rozmieszczenia gniazd i oświetlenia

– schemat rozmieszczenia punktów hydraulicznych oraz urządzeń grzewczych

– projekt ewentualnych sufitów podwieszanych oraz innych stałych elementów wyposażenia

– projekt wykończenia podłóg wraz z doborem materiału i jego rozmieszczeniem

– projekt zabudów meblowych na indywidualne zamówienie (kuchnia, łazienka, szafy, inne)

– dobór opraw oświetleniowych

– dobór kolorów ścian i okładzin ściennych (płytki, kamień, tapeta, tynk dekoracyjny etc.)

– spis materiałów wykończeniowych i wyposażenia użytego w projekcie wraz z ceną oraz ilościami

 • Konsultacje z architektem podczas procesu projektowego
PREMIUM2

Zawiera wszystko to co PAKIET STANDARD oraz dodatkowo:

 • 2 wizyty w sklepach branżowych, mające na celu obejrzenie proponowanych przez architekta materiałów wykończeniowych oraz ostateczne potwierdzenie ich użycia w projekcie
 • 2-3 wizyty na budowie, np. w celu omówienia dokumentacji z wykonawcą
 • Orientacyjny kosztorys w arkuszu kalkulacyjnym
POD KLUCZ1

Zawiera wszystko to co PAKIET STANDARD i PREMIUM oraz dodatkowo:

 • Nadzór autorski polegający na:

– sprawdzaniu zgodności prac realizowanych przez wykonawcę z projektem

– bieżącym uzgadnianiu rozwiązań funkcjonalno – użytkowych oraz standardu wykończenia i wyposażenia

– wybór w porozumieniu z zamawiającym rozwiązań, materiałów i urządzeń zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie prac zgodnie z projektem okaże się niemożliwe

– wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań technicznych

– opiniowanie konieczności i zasadności wykonania robót dodatkowych proponowanych przez wykonawcę

– sporządzenie dodatkowych wyjaśnień i rysunków do projektu wykonawczego, jeżeli w niedostatecznym stopniu wyjaśnia zaproponowane rozwiązania techniczne

 • Kontrola nad zamówieniami materiałów i terminami dostaw
 • Kontrola harmonogramu prac wykończeniowych
 • Pomoc w doborze dodatków